Община Септември
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

АКТУАЛНО


Профил на купувача

Ковид-19

От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Плащане на местни данъци и такси

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

Преброяване 2021

Защита на личните данни

   [25-09-2023]

Актуално

Публичен търг за отдаване под наем за ползване на общински недвижим имот, пос, за стоматологична дейност, представляващ помещение, находящо се на втория етаж на двуетажна масивна сграда в УПИ ІI в кв.10, с. Семчиново , за срок от 10 години на 12.10.2023 - 10:30 ... още >>

   [21-09-2023]

Актуално

Обявление във връзка с изготвен проект за ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 66264.11.331, м. „Адата“ по КК на землище на гр. Септември  ... още >>

   [20-09-2023]

Актуално

Обявление във връзка с одобрен проект за ПУП-ПР за УПИ VІІІ-Търговия и услуги в кв. 12 по плана на с. Злокучене  ... още >>

   [20-09-2023]

Актуално

Обявление във връзка с изготвен проект за ПУП-ПР за УПИ ІV-9 За хотелска дейност в кв. 2 по плана на с.Злокучене  ... още >>

   [20-09-2023]

Актуално

ДБт - Септември уведомява безработните лица, че към 20 септември 2023 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на предприемачеството по ЗНЗ ... още >>

   [20-09-2023]

Актуално

ДБт - Септември уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ през септември 2023 г. ... още >>

   [19-09-2023]

Актуално

ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ... още >>

   [08-09-2023]

Актуално

Решение №ПК-20-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на проект на ПУП-ПРЗ за ПИ 10820.27.339 в УПИ XXXIX - за паркинг, м. Каменлив път по КККР на гр. Ветрен ... още >>

   [07-09-2023]

Актуално

Обявление във връзка с изработен проект за ПУП- ПР за УПИ I-569,  VI-569 и  VII-569 в кв.13 по плана на с. Лозен  ... още >>

   [05-09-2023]

Актуално

Обява за проведено интервю на лични асистенти и тяхното класиране ... още >>

   [05-09-2023]

Актуално

Бюджет на Община Септември за 2023 ... още >>


АРХИВ


Фотогалерия

Фотогалерия

Археологически

музей

Археологичести музей

Музей
"Ал. Стамболийски"

Къща-музей "Александър Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Паметник Илия Минев

Вилата
Ракитово

Вилата Ракитово

Денонощен телефон за сигнали за екологични замърсявания
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 

 

 

Бързи връзки
 Наредби  Култура  Културен календар
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
 
  Последна актуализация:  25.09.2023                                                         Copyright   ©  2003 - 2023 Община Септември                                                                     webmaster