ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ОБЩИНСКА СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ


 

     Начало 8 Общинска администрация 8 Структура и функции

 СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Кмет на Община Септември

Заместник кмет по социалната и икономическа политика

Заместник кмет по обществен ред и сигурност

Секретар на Община Септември

Кметове на кметства и кметски наместник

Главен експерт "Сигурност на информацията"

Вътрешен одит

Финансов контрольор

Главен архитект

 ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Звено за подпомагане работата на общински съвет

Експертни длъжности

Отдел "Административно правно обслужване, гражданска регистрация на населението, информационни технологии и електронно управление"

Началник отдел

Експертни длъжности

Отдел "Финанси, счетоводство и бюджет"

Началник отдел

Експертни длъжности

 СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Хуманитарни дейности, образование и култура"

Директор
Експертни длъжности


Дирекция "Архитекрура и териториално устройство, икономика и опазване на околната среда"

Директор
Експертни длъжности

Отдел "Архитектура и териториално устройство"

Началник отдел

Експертни длъжности

Отдел "Транспорт и опазване на околната среда"

Началник отдел

Експертни длъжности

Звено за управление на горските територии - общинска собственост към отдел ТОС

Експертни длъжности


Отдел "Управление на проекти и общинска собственост"

Началник отдел

Експертни длъжности

Отдел "Местни приходи, събиране и контрол"

Началник отдел

Експертни длъжности

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  01.09.2021                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster