ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


 

Начало - Общински дейности - Устройство на територията - Обявления

ОБЯВЛЕНИЯ

  Обявление във връзка със Заповед №60/08.12.2023 г. 
[дата на публикуване - 08.12.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №59/06.12.2023 г. 
[дата на публикуване - 07.12.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №58/06.12.2023 г. 
[дата на публикуване - 07.12.2023 г.]

  Обявление във връзка с издадена заповед №66 от 02.11.2023 г. за одобрен проект ПУП - ПРЗ на имот с идентификатор 66264.11.331, м. „Адата“ по КК на землище на гр.Септември, общ. Септември
[дата на публикуване - 01.12.2023 г.]

  Обявление във връзка с одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 66439.5.114 по КК на землище на с. Симеоновец
[дата на публикуване - 27.11.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №57/24.11.2023 г. 
[дата на публикуване - 27.11.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №56/23.11.2023 г. 
[дата на публикуване - 23.11.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №55/15.11.2023 г. 
[дата на публикуване - 16.11.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №54/25.10.2023 г. 
[дата на публикуване - 26.10.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №53/25.10.2023 г. 
[дата на публикуване - 26.10.2023 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІІ - 1774 За производствена и складова дейност, търговия и услуги, ПИ №1773 и №1775 /попадащи в УПИ I-За озеленяване/ в кв.134 по плана на гр.Септември
[дата на публикуване - 25.10.2023 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1255/19.09.2023 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 20.10.2023 г.]

  Обявление във връзка с одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ І-199 Заведение за провеждане на инцидентни увеселителни мероприятия в м. „Герена” , землище на с. Злокучене
[дата на публикуване - 18.10.2023 г.]

  Обявление във връзка с одобрен  ПУП за УПИ VI-163 в кв. 20 по плана на с. Лозен
[дата на публикуване - 06.10.2023 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за ПУП- ПР за УПИ I-569,  VI-569 и  VII-569 в кв.13 по плана на с. Лозен
[дата на публикуване - 06.10.2023 г.]

  Обявление във връзка с одобрен ПУП-ПР за УПИ  IV-332, V-333, 332 и VI-333 и съседните на тях  в  кв. 46 по плана на с. Виноградец
[дата на публикуване - 02.10.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №52/28.09.2023 г. 
[дата на публикуване - 29.09.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №51/28.09.2023 г. 
[дата на публикуване - 29.09.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №50/28.09.2023 г. 
[дата на публикуване - 29.09.2023 г.]

  Обявление във връзка с изготвен проект за ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 66264.11.331, м. „Адата“ по КК на землище на гр. Септември
[дата на публикуване - 21.09.2023 г.]

  Обявление във връзка с одобрен проект за ПУП-ПР за УПИ VІІІ-Търговия и услуги в кв. 12 по плана на с. Злокучене
[дата на публикуване - 20.09.2023 г.]

  Обявление във връзка с изготвен проект за ПУП-ПР за УПИ ІV-9 За хотелска дейност в кв. 2 по плана на с.Злокучене
[дата на публикуване - 20.09.2023 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за ПУП- ПР за УПИ I-569,  VI-569 и  VII-569 в кв.13 по плана на с. Лозен
[дата на публикуване - 07.09.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №49/04.09.2023 г. 
[дата на публикуване - 04.09.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №48/24.08.2023 г. 
[дата на публикуване - 04.09.2023 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение  на ПУП - ПР на УПИ IІ-401 в кв. 37 по плана на с. Бошуля
[дата на публикуване - 29.08.2023 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП - ПРЗ на имот с идентификатор 66264.11.331, м. "Адата" по КК на землище гр. Септември
[дата на публикуване - 24.08.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №47/18.08.2023 г. 
[дата на публикуване - 18.08.2023 г.]

  Обявление във връзка с Разрешение за строеж №956/01.08.2023 г. за разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт
[дата на публикуване - 07.08.2023 г.]

  Обявление във връзка с промени в регистъра на плана на новообразуваните имоти в имот № 502.105 в м. „Земи по параграф 4“, землище на с. Ветрен дол
[дата на публикуване - 01.08.2023 г.]

  Обявление във връзка с Решение №11217/28.06.2023 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 20.07.2023 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП - ПП за трасе на електропровод за захранване на имот с идентификатор 10851.482.500, м. "Алъ пара" по КК на землище с. Ветрен дол
[дата на публикуване - 14.07.2023 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение  на ПУП - ПР за УПИ XIV-290 в кв. 12 по плана на с. Лозен
[дата на публикуване - 14.07.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №46/12.07.2023 г. 
[дата на публикуване - 13.07.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №45/12.07.2023 г. 
[дата на публикуване - 13.07.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №44/12.07.2023 г. 
[дата на публикуване - 13.07.2023 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение  на ПУП - ПР за УПИ IV-332, V-333,332 и VI -333 и съседните на тях в кв. 46 по плана на с. Виноградец
[дата на публикуване - 04.07.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №43/03.07.2023 г. 
[дата на публикуване - 04.07.2023 г.]

  Обявление във връзка с изготвен проект за ЧИ на действащият ПЗ /към ПУП за смяна на предназначението на ПИ  с идентификатор 31214.15.199 от нива в УПИ I-199 Заведение за провеждане на инцидентни увеселителни мероприятия/ в м. „Герена“, землище на с. Злокучене
[дата на публикуване - 29.06.2023 г.]

  Обявление във връзка с одобрен проект за ПУП-ПР за УПИ III-85 кв. 22 по плана на с. Симеоновец
[дата на публикуване - 16.06.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №42/14.06.2023 г. 
[дата на публикуване - 16.06.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №41/14.06.2023 г. 
[дата на публикуване - 16.06.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №40/14.06.2023 г. 
[дата на публикуване - 16.06.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №39/14.06.2023 г. 
[дата на публикуване - 16.06.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №38/14.06.2023 г. 
[дата на публикуване - 16.06.2023 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – ПП на трасе на обслужващ път с трайна настилка от имот с идентификатор 66439.9.104 до имот 66439.4.90 м.“Тус Тепе“ по КК на землище с. Симеоновец
[дата на публикуване - 15.06.2023 г.]

  Обявление във връзка с изготвен проект за ПУП-ПР за УПИ VІІІ-За Търговия и услуги в кв. 12 по плана на с. Злокучене
[дата на публикуване - 14.06.2023 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение  на ПУП - ПР за УПИ VI-163 в кв. 20 по плана на с. Лозен
[дата на публикуване - 13.06.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №37/07.06.2023 г. 
[дата на публикуване - 09.06.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №36/07.06.2023 г. 
[дата на публикуване - 09.06.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №35/07.06.2023 г. 
[дата на публикуване - 09.06.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №34/07.06.2023 г. 
[дата на публикуване - 09.06.2023 г.]

  Обявление във връзка с одобрен ПУП със заповед № 28/19.04.2023 год. на Кмета на община Септември, обл.Пазарджик,  за УПИ  XIII-463 и XIV-463 в  кв. 41 по плана на с. Лозен
[дата на публикуване - 23.05.2023 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1097/27.04.2023 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 19.05.2023 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1096/27.04.2023 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 19.05.2023 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1095/27.04.2023 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 19.05.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №33/17.05.2023 г. 
[дата на публикуване - 17.05.2023 г.]

  Обявление във връзка с издадена Заповед №30/19.04.2023 г. относно проект ПУП - ПР за имот, представляващ УПИ VI - 1197, 1198 в кв. 115 по плана на гр. Ветрен
[дата на публикуване - 10.05.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №32/05.05.2023 г. 
[дата на публикуване - 10.05.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №31/26.04.2023 г. 
[дата на публикуване - 28.04.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №30/26.04.2023 г. 
[дата на публикуване - 28.04.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №29/26.04.2023 г. 
[дата на публикуване - 28.04.2023 г.]

  Обявление във връзка с издадена Заповед №16/22.02.2023 г. за одобрен проект ПУП - ПРЗ на имот с идентификатор 66264.11.546, м. Адата, землище на гр. Септември
[дата на публикуване - 24.04.2023 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1083/30.03.2023 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 21.04.2023 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1081/30.03.2023 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 21.04.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №28/19.04.2023 г. 
[дата на публикуване - 21.04.2023 г.]

  Обявление във връзка с издадена Заповед №7/19.01.2023 г. относно проект ПУП - ПРЗ за имот с идентификатор 67009.19.33, землище на с. Славовица
[дата на публикуване - 20.04.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №19/28.03.2023 г. 
[дата на публикуване - 07.04.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №27/07.04.2023 г. 
[дата на публикуване - 07.04.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №26/07.04.2023 г. 
[дата на публикуване - 07.04.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №25/07.04.2023 г. 
[дата на публикуване - 07.04.2023 г.]

  Обявление във връзка с издадена Заповед №12 от 22.02.2023 г. ЗА одобряване на проект на ПУП - ПРЗ на ПИ 66264.11.420 в м.”Адата” по КК на землище гр.Септември
[дата на публикуване - 07.04.2023 г.]

  Обявление във връзка с издадена Заповед № 11 от 22.02.2023 г. за одобряване на проект ПУП - ПРЗ на имот с идентификатор 37491.19.110, м. „Долна ада“ по КК на землище на с. Ковачево
[дата на публикуване - 07.04.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №24/04.04.2023 г. 
[дата на публикуване - 05.04.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №23/30.03.2023 г. 
[дата на публикуване - 31.03.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №22/30.03.2023 г. 
[дата на публикуване - 31.03.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №21/30.03.2023 г. 
[дата на публикуване - 31.03.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №20/30.03.2023 г. 
[дата на публикуване - 31.03.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №57/12.12.2023 г. 
[дата на публикуване - 30.03.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №56/12.12.2022 г. 
[дата на публикуване - 30.03.2023 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на електропровод НН от имот с идентификатор 66264.11.607 до трафопост „Кафта“ в имот 66264.11.603 по КК на землище гр. Септември
[дата на публикуване - 23.03.2023 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект ПУП - ПР за УПИ ІІІ-85 в кв. 22 по плана на с. Симеоновец
[дата на публикуване - 10.03.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №18/02.03.2023 г. 
[дата на публикуване - 06.03.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №17/02.03.2023 г. 
[дата на публикуване - 06.03.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №16/02.03.2023 г. 
[дата на публикуване - 06.03.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №15/22.02.2023 г. 
[дата на публикуване - 24.02.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №14/22.02.2023 г. 
[дата на публикуване - 23.02.2023 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1041/30.01.2023 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 20.02.2023 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1040/30.01.2023 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 20.02.2023 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1039/30.01.2023 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 20.02.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №13/08.02.2023 г. 
[дата на публикуване - 08.02.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №12/07.02.2023 г. 
[дата на публикуване - 08.02.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №11/02.02.2023 г. 
[дата на публикуване - 02.02.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №10/01.02.2023 г. 
[дата на публикуване - 02.02.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №9/01.02.2023 г. 
[дата на публикуване - 02.02.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №8/27.01.2023 г. 
[дата на публикуване - 27.01.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №7/25.01.2023 г. 
[дата на публикуване - 26.01.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №6/25.01.2023 г. 
[дата на публикуване - 26.01.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №5/25.01.2023 г. 
[дата на публикуване - 26.01.2023 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1009/29.12.2022 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 25.01.2023 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1008/29.12.2022 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 25.01.2023 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1007/29.12.2022 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 25.01.2023 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1006/29.12.2022 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 25.01.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №4/19.01.2023 г. 
[дата на публикуване - 19.01.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №3/19.01.2023 г. 
[дата на публикуване - 19.01.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №2/19.01.2023 г. 
[дата на публикуване - 19.01.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №1/12.01.2023 г. 
[дата на публикуване - 13.01.2023 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект ПУП - ПРЗ на ПИ 66264.11.420 в м.”Адата” по КК на землище гр. Септември
[дата на публикуване - 09.01.2023 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект ПУП - ПРЗ на имот с идентификатор 66264.11.546, м. „Адата“ по КК на землище на гр.Септември, общ. Септември
[дата на публикуване - 09.01.2023 г.]

Обявление във връзка с изработен проект ПУП - ПРЗ на имот с идентификатор 37491.19.110, м. „Долна ада“ по КК на землище на с. Ковачево, общ. Септември 
[дата на публикуване - 09.01.2023 г.]

 

ОБЯВЛЕНИЯ 2022

ОБЯВЛЕНИЯ 2021

ОБЯВЛЕНИЯ 2020

ОБЯВЛЕНИЯ 2019

ОБЯВЛЕНИЯ 2018

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация: 08.12.2023                                                         Copyright   ©  2003 - 2023 Община Септември                                                                     webmaster