ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


 

Начало - Общински дейности - Устройство на територията - Обявления

ОБЯВЛЕНИЯ 2021

  Обявление във връзка със Заповед №54/23.12.2021 г. 
[дата на публикуване - 23.12.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №53/23.12.2021 г. 
[дата на публикуване - 23.12.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №52/23.12.2021 г. 
[дата на публикуване - 23.12.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №51/23.12.2021 г. 
[дата на публикуване - 23.12.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №50/23.12.2021 г. 
[дата на публикуване - 23.12.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №49/23.12.2021 г. 
[дата на публикуване - 23.12.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №48/23.12.2021 г. 
[дата на публикуване - 23.12.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №47/23.12.2021 г. 
[дата на публикуване - 23.12.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №46/23.12.2021 г. 
[дата на публикуване - 23.12.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №45/23.12.2021 г. 
[дата на публикуване - 23.12.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №44/23.12.2021 г. 
[дата на публикуване - 23.12.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №43/23.12.2021 г. 
[дата на публикуване - 23.12.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №42/23.12.2021 г. 
[дата на публикуване - 23.12.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №41/22.12.2021 г. 
[дата на публикуване - 23.12.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №718/30.11.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.12.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №717/30.11.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.12.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №716/30.11.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.12.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №715/30.11.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.12.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №714/30.11.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.12.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №713/30.11.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.12.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №712/30.11.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.12.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №711/30.11.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.12.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №710/30.11.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.12.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №40/10.12.2021 г. 
[дата на публикуване - 10.12.2021 г.]

  Обявление във връзка с одобрен със Заповед №31/ 14.09.2021 г. на Кмета на община Септември, обл. Пазарджик  ПУП - ПРЗ на имот   с идентификатор 37491.14.141 /проектен 37491.14.270/ в м. "Алишик" по КККР  на землище  с. Ковачево
[дата на публикуване - 09.12.2021 г.]

  Обявление във връзка с одобрен със Заповед №34/04.10.2021 г. на Кмета на община Септември, обл. Пазарджик  ПУП - ПРЗ на имот с идентификатор 66202.3.106  /проектен 66202.3.174 и 66202.3.175/ в м. "Каменна поляна" по КККР  на землище  с. Семчиново
[дата на публикуване - 09.12.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №39/24.11.2021 г. 
[дата на публикуване - 26.11.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №38/24.11.2021 г. 
[дата на публикуване - 25.11.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №664/29.10.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 23.11.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №663/29.10.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 23.11.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №662/29.10.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 23.11.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №37/19.11.2021 г. 
[дата на публикуване - 22.11.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №36/17.11.2021 г. 
[дата на публикуване - 17.11.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №35/11.11.2021 г. 
[дата на публикуване - 12.11.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №34/11.11.2021 г. 
[дата на публикуване - 12.11.2021 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР за ПИ 10851.482.412 „За производство и складова дейност“ в м. „ТКЗС“ Стопански двор по КККР в землище на с. Ветрен дол
[дата на публикуване - 02.11.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №33/01.11.2021 г. 
[дата на публикуване - 01.11.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №32/01.11.2021 г. 
[дата на публикуване - 01.11.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №620/30.09.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 27.10.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №619/30.09.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 27.10.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №618/30.09.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 27.10.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №617/30.09.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 27.10.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №30/15.10.2021 г. 
[дата на публикуване - 18.10.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №29/15.10.2021 г. 
[дата на публикуване - 18.10.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №28/04.10.2021 г. 
[дата на публикуване - 04.10.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №599/30.08.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 21.09.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №27/16.09.2021 г. 
[дата на публикуване - 16.09.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №26/16.09.2021 г. 
[дата на публикуване - 16.09.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №25/14.09.2021 г. 
[дата на публикуване - 15.09.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №24/07.09.2021 г. 
[дата на публикуване - 07.09.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №23/01.09.2021 г. 
[дата на публикуване - 02.09.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №22/27.08.2021 г. 
[дата на публикуване - 27.08.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №21/27.08.2021 г. 
[дата на публикуване - 27.08.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №586/29.07.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 24.08.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №20/19.08.2021 г. 
[дата на публикуване - 19.08.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №19/19.08.2021 г. 
[дата на публикуване - 19.08.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №18/18.08.2021 г. 
[дата на публикуване - 19.08.2021 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП за поземлен имот №37491.14.141 в м. Алишик", землище  Ковачево
[дата на публикуване - 09.08.2021 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод СН от трафопост в имот 66202.19.15 по КК на землище с. Семчиново до регулацията на с. Семчиново през имот 66439.14.3, община Септември
[дата на публикуване - 03.08.2021 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод СН от трафопост в имот 66202.19.15 по КК на землище с. Семчиново до регулацията на с. Семчиново, община Септември
[дата на публикуване - 03.08.2021 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод СН от нов стълб в имот 66202.9.264 по КК на землище с. Семчиново до регулацията на с. Семчиново, община Септември
[дата на публикуване - 03.08.2021 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект ПР за УПИ IX - 38 в кв. 5 по плана на с. Славовица, община Септември
[дата на публикуване - 02.08.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №17/30.07.2021 г. 
[дата на публикуване - 30.07.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №16/22.07.2021 г. 
[дата на публикуване - 23.07.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №15/15.07.2021 г. 
[дата на публикуване - 16.07.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №14/07.07.2021 г. 
[дата на публикуване - 08.07.2021 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на пътен достъп от улица с о. т. 49 – 41 в регулацията на с. Ковачево до ПИ 37491.14.141 в землището на с. Ковачево, община Септември
[дата на публикуване - 07.07.2021 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение на ПУП – ПР на улици с ос. т. 121-120 и 120-123, кв. 58 и част от кв. 57 и кв. 55 по плана на с. Семчиново
[дата на публикуване - 07.07.2021 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на пътен достъп от улица с о. т. 49 – 41 в регулацията на с. Ковачево до ПИ 37491.14.95 в землището на с. Ковачево, община Септември
[дата на публикуване - 07.07.2021 г.]

Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение  на ПУП за ПИ с  идентификатор 31214.15.199, м. Герена , землище  с. Злокучене
[дата на публикуване - 07.07.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №13/02.07.2021 г. 
[дата на публикуване - 06.07.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №12/25.06.2021 г. 
[дата на публикуване - 01.07.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №550/28.05.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 22.06.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №549/28.05.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 22.06.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №548/28.05.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 22.06.2021 г.]

  Обявление във връзка с издадена Заповед №18/14.05.2021 г.  относно ПРОЕКТ: План за регулация за УПИ-XIII-328 и УПИ-II-331 в кв. 24 по плана на с. Славовица
[дата на публикуване - 21.06.2021 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на местен път в землището на с. Ковачево
[дата на публикуване - 15.06.2021 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на обслужващ път, свързващ улици с о.т.93-85 и 378а-378б-99 по плана на гр. Септември
[дата на публикуване - 15.06.2021 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на оптичен кабел за захранване на базова станция на „БТК” ЕАД в землището на с.Симеоновец
[дата на публикуване - 15.06.2021 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасета на общински местен път и канал в землищата на гр.Ветрен и гр.Септември 
[дата на публикуване - 15.06.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №11/07.06.2021 г. 
[дата на публикуване - 08.06.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №10/04.06.2021 г. 
[дата на публикуване - 07.06.2021 г.]

  Обявление във връзка изработен проект за частично изменение  на ПУП - ПРЗ на УПИ XIII- Ремонтна  работилница в кв. 125 по плана на гр. Септември
[дата на публикуване - 25.05.2021 г.]

  Обявление във връзка изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI - 1197, 1198 в кв. 115 по плана на гр. Ветрен 
[дата на публикуване - 21.05.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №9/19.05.2021 г. 
[дата на публикуване - 19.05.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №8/14.05.2021 г. 
[дата на публикуване - 14.05.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №7/09.03.2021 г. 
[дата на публикуване - 09.03.2021 г.]

  Обявление във връзка с изработени проекти за изменение на ОУП на община Септември обхващащ имоти в землищата на, с. Варвара, с. Виноградец, с. Злокучене, с. Лозен, с. Ковачево, с. Славовица, с. Ветрен дол и гр. Септември и Покана за публично обсъждане
[дата на публикуване - 05.03.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №6/02.03.2021 г. 
[дата на публикуване - 02.03.2021 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение  на ПУП - ПР на УПИ III-67, кв. 12 по плана на гр. Септември
[дата на публикуване - 18.02.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №5/27.01.2021 г. 
[дата на публикуване - 28.01.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №452/30.12.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.01.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №4/21.01.2021 г. 
[дата на публикуване - 22.01.2021 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение  на ПУП - ПРЗ на ПИ  66264.13.7 в м. "Гермето" по КК на землище  Септември
[дата на публикуване - 15.01.2021 г.]

  Обявление във връзка с издадена Заповед № 35/07.12.2020г.  за одобряване на частично изменение на ПУП - ПРЗ на ПИ 1785 в кв. 128 по плана на гр. Септември
[дата на публикуване - 14.01.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №3/08.01.2021 г. 
[дата на публикуване - 08.01.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №2/08.01.2021 г. 
[дата на публикуване - 08.01.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №1/05.01.2021 г. 
[дата на публикуване - 05.01.2021 г.]

 

ОБЯВЛЕНИЯ 2020

ОБЯВЛЕНИЯ 2019

ОБЯВЛЕНИЯ 2018

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  09.01.2023                                                         Copyright   ©  2003 - 2023 Община Септември                                                                     webmaster