ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МИНЕРАЛЕН ВОДОПРОВОД С ..."


 

Начало - Общински справочник - Проекти и програми - Проект „Реконструкция на  минерален водопровод с дължина 315м (ф 300), с. Варвара, и  изграждане  на допълнителен минерален водопровод с дължина 900м (ф 200) за общински сгради, с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик“

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА "МИНЕРАЛНИ ВОДИ"


ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА  МИНЕРАЛЕН ВОДОПРОВОД С ДЪЛЖИНА 315М (Ф 300), С. ВАРВАРА, И  ИЗГРАЖДАНЕ  НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН МИНЕРАЛЕН ВОДОПРОВОД С ДЪЛЖИНА 900М (Ф 200) ЗА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, С. ВЕТРЕН ДОЛ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК“

[13-01-2020] Община Септември реализира проект „Реконструкция на  минерален водопровод с дължина 315м (ф 300), с. Варвара, и  изграждане  на допълнителен минерален водопровод с дължина 900м (ф 200) за общински сгради, с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик“.

50% от средствата за реализиране на инвестицията са предоставени по линия на  Инвестиционна програма „Минерални води" на Националният доверителен екофонд. Програма, финансираща проекти, които водят до подобряване и повишаване на ефективното използване на ресурсите, оползотворяване на топлинната енергия на минералните води и като резултат директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове.

Основна цел на настоящия инвестиционен проект е оползотворяване на топлинната енергия на минералните води, целево разходване на средства за ремонтни дейности/ разширяване/ изграждане на инфраструктура – публична общинска собственост, за минерални води; Безвъзмездно предоставяне на средства за финансиране на част от инвестициите водещи до подобряване и повишаване на ефективното използване на ресурсите от минерални води и като резултат - директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове; Предоставената възможност на Община Септември, управляваща ресурси-минерални води за подобряване на инфраструктурата, чрез строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи общински водопроводи  ще създаде благоприятна възможност от изключително значение за развитието на териториалната инфраструктура на община Септември. В с. Ветрен дол се осигури отоплението на детската градина и предстои захранване с минерална вода на основното училище, с което ще се намалят значително разходите за отопление и ще се намалят директно или индиректно емисиите на парниковите газове. През летния сезон с изграждането на трасето се предвижда с тази вода да се захранва обществен басейн. Спестените разходи за отопление и приходите от басейна ще се използват за поддръжка на водопровода и самото находище.

Несъмнено по този начин ще се защитят особено важни обществени интереси и потребности от значение за населението и всички гости на територията на община Септември и региона като цяло. Дейностите по проекта отговарят на целите и приоритетите на Общинския план за развитие 2014 -2020 година както следва:

Стратегическа цел 1: Повишаване конкурентоспособността на местната икономика, постигане на интелигентен и устойчив растеж

Приоритет 1.4 Формиране на местен туристически продукт

Балнеоложкият (спа) туризъм се предпочитат от по-платежоспособни потребители и тяхното развитие със сигурност ще донесе значителни приходи за местния бизнес. Обособяването на местен туристически продукт ще стимулира алтернативна заетост на населението и би повишило добавената стойност на местната икономика.

Стратегическа цел 2: Обновяване и развитие на техническата инфраструктура и подобряване качеството на околната среда

Приоритет 2.1 Изграждане и реконструкция на екологичната инфраструктура

 

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  13.01.2020                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster