ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ПРОЕКТ "Независим живот в община Септември"


 

Начало 8 Общински справочник 8 Проекти и програми 8 Проект "Независим живот в община Септември"

 

 

Проект
№BG05M9OP001-2.002-0277

Независим живот 
 в община Септември

ПРОЕКТ "Независим живот в община Септември"

[04-04-2018] На 10.04.2018г. приключва изпълнението на Проект  „Независим живот  в община Септември” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”  по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси 2014-2020», която   се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Изпълнението на проекта стартира на 10.05.2016 г. и продължи 23 месеца. Създаден беше „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“, който обслужваше  общо 112 потребители, от които 82 са  ползвали иновативна дистанционна услуга Телекеър.

Постигната беше общата цел на проекта, а именно разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и техните семейства, като се насърчават равните възможности и се разширява обемът, многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността на територията на община Септември.

[06-11-2017] Община Септември в изпълнението на Проект „Независим живот в община Септември”,  по  Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0277-C01 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките  ресурси“ 2014-2020 година обявява процедура за подбор на персонал  на социални услуги в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда  – Община Септември на длъжност "Психолог" /обява/

[24-04-2017] Списък на оценените и класирани кандидат-потребители за ползване на услугата "Телекеър"

[27-02-2017] Община Септември в изпълнението на Проект „Независим живот в община Септември”,  по  Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0277-C01 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките  ресурси“ 2014-2020 година обявява процедура за набиране на потребители на социалната услуга Телекеър /обява/

[19-01-2017] Община Септември в изпълнението на Проект „Независим живот в община Септември”,  по  Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0277-C01 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките  ресурси“ 2014-2020 година удължава процедурата за подбор на персонал  на социални услуги в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда  – Община Септември /обява/

[07-12-2016] Община Септември в изпълнението на Проект „Независим живот в община Септември”,  по  Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0277-C01 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките  ресурси“ 2014-2020 година обявява процедура за подбор на персонал  на социални услуги в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда  – Община Септември /обява/

[30-09-2016] Протокол от заседанието на комисията и списък на оценените и класирани кандидат-потребители за ползване на услугите "Социален асистент", "Личен асистент" и "Телекеър"

[30-08-2016] Протокол от заседанието на комисията и резултати от оценката и подбора на лични асистенти и персонал на "Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"

[23-08-2016] Община Септември в изпълнението на Проект „Независим живот в община Септември”,  по  Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0277-C01 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките  ресурси“ 2014-2020 година УДЪЛЖАВА процедурата за подбор на персонал  на социални услуги в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда  – Община Септември /обява/

[23-08-2016] Протокол от заседанието на комисията и списък на допуснатите и недопуснати до събеседване кандидати за персонал на "Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"

[23-08-2016] Протокол от заседанието на комисията и списък на допуснатите и недопуснати до интервю кандидати за лични асистенти

[15-08-2016] Община Септември в изпълнението на Проект „Независим живот в община Септември”,  по  Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0277-C01 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките  ресурси“ 2014-2020 година УДЪЛЖАВА процедурата за подбор на персонал  на социални услуги в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда  – Община Септември /обява/

[15-08-2016] Община Септември в изпълнението на Проект „Независим живот в община Септември”,  по  Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0277-C01 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките  ресурси“ 2014-2020 година УДЪЛЖАВА процедурата за набиране на потребители на социални услуги и  лични асистенти /обява/

[25-07-2016] Община Септември в изпълнението на Проект „Независим живот в община Септември”,  по  Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0277-C01 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките  ресурси“ 2014-2020 година стартира процедура за подбор на персонал  на социални услуги в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда  – Община Септември /обява/

[25-07-2016] Община Септември в изпълнението на Проект „Независим живот в община Септември”,  по  Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0277-C01 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките  ресурси“ 2014-2020 година стартира процедура за набиране на потребители на социални услуги и  лични асистенти /обява/

[12-05-2016] На 10.05.2016 г. Община Септември подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Проект №BG05M9OP001-2.002-0277 „Независим живот  в община Септември” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”  по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси 2014-2020», която   се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта е да допринесе за разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и техните семейства, като се насърчават равните възможности и се разширява обемът, многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността на територията на община Септември.

Специфични цели:

 • Да се предоставят интегрирани услуги за хора с увреждания и техните семейства, хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, като се съчетаят комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. и социални и здравни услуги в общността или в домашна среда, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение на основата на индивидуална оценка на потребностите.

 • Да се създаде център за почасово предоставяне на услуги за социално включване на целевата група, работещ с квалифициран персонал и високи стандарти.

Проект „Независим живот в община Септември“ е насочен към хора с увреждания и техните семейства, хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, живеещи на територията на община Септември.

Продължителността на проекта е 21 месеца, от които 18 месеца ще се предоставят социалните услуги.

Общата стойност на проекта е  499 367.24 лв.

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  04.04.2018                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster