ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


 

Начало 8 Общински дейности 8 Бюджет и финанси 8 Бюджет и финанси 2015

 Одитен доклад за резултати от извършен финансов одит на ГФО за 2015 г. на Община Септември и одитно становище към него

 Баланс за 2015 година

 Отчет за приходите и разходите

 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2015 г.

 Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства към 31.12.2015 г.

 Годишен отчет за 2015 г. за касово изпълнение на бюджета

 Годишен отчет за 2015 г. за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"

 Годишен отчет за 2015 г. за други средства от Европейския съюз

 Годишен отчет за 2015 г. за касовото изпълнение по сметките за чужди средства

 Годишен отчет за 2015 г. за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  31.07.2017                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster