ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ"


 

Начало 8 Общински справочник 8 Проекти и програми 8 Проект "Топъл обяд в община Септември"

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС
ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“

 


ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ"

[11-06-2024] Социалната услуга „топъл обяд” в Община Септември продължава да се предоставя съгласно Договор BG05SFPR003-1.001-0014-С03 по проект „Топъл обяд  в община Септември“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“,  Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).  

Осигурява се балансирано и здравословно хранене на 130 потребители,  които са жители на населените места в община Септември: гр.Септември, гр.Ветрен, с.Бошуля, с.Варвара, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Злокучене, с.Карабунар, с.Ковачево, с.Лозен, с.Семчиново, с.Симеоновец  от външна фирма изпълнител само в работни дни.

Във връзка с изпълнението на проект „Топъл обяд  в община Септември“ служители на Община Септември предоставят съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги, помощ при попълване на документи към институции при необходимост. Предоставяне на информирания   за опазване на околната среда с цел повишаване осведомеността на хората, че с действията си могат да променят хода на събитията и да ограничат изменението на климата чрез по-ефективно използване на ресурсите и опазване на природата.

[20-05-2024] В община Септември продължава да се предоставя социалната услуга „топъл обяд” по проект „Топъл обяд  в община Септември“, съгласно Договор BG05SFPR003-1.001-0014-С03, процедура  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“,  Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Услугата се предоставя на 130 потребители  само в работни дни  от  външна фирма изпълнител, като се спазват принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене.

Осъществяват се съпътстващи мерки от служители на Община Септември, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги, помощ при попълване на документи към институции. Предоставяне на информирания   за опазване на околната среда с цел повишаване осведомеността на хората, че с действията си могат да променят хода на събитията и да ограничат изменението на климата чрез по-ефективно използване на ресурсите и опазване на природата.

[15-04-2024] В изпълнение на проект „Топъл обяд  в община Септември“  съгласно Договор BG05SFPR003-1.001-0014-С03 по проект „Топъл обяд  в община Септември“, процедура  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“,  Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) се предоставя „топъл обяд” на 130 потребители.

Услугата „Топъл обяд“ се предоставя  само в работни дни  от  външна фирма изпълнител на 130 потребители,  които са жители на населените места в община Септември: гр.Септември, гр.Ветрен, с.Бошуля, с.Варвара, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Злокучене, с.Карабунар, с.Ковачево, с.Лозен, с.Семчиново, с.Симеоновец.

Служители на Община Септември осъществяват съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги, помощ при попълване на документи към институции. Предоставяне на информирания   за опазване на околната среда с цел повишаване осведомеността на хората, че с действията си могат да променят хода на събитията и да ограничат изменението на климата чрез по-ефективно използване на ресурсите и опазване на природата.

Продължава приема на Заявления-декларации по проект „Топъл обяд  в община Септември“  в сградата на община Септември, етаж 2, стая 12.

[22-03-2024] Съгласно Договор BG05SFPR003-1.001-0014-С03 в община Септември се предоставя „топъл обяд” на 130 потребители по проект „Топъл обяд  в община Септември“, процедура  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“,  Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Изготвя се седмично меню, което осигурява балансирано и здравословно хранене на лицата от целевите групи, съобразно изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.

Услугата „топъл обяд” се предоставя  само в работни дни  от  външна фирма изпълнител на жители на населените места в община Септември: гр.Септември, гр.Ветрен, с.Бошуля, с.Варвара, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Злокучене, с.Карабунар, с.Ковачево, с.Лозен, с.Семчиново, с.Симеоновец.

Осъществяват се съпътстващи мерки от служители на Община Септември, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги, помощ при попълване на документи към институции. Предоставяне на информирания   за опазване на околната среда с цел повишаване осведомеността на хората, че с действията си могат да променят хода на събитията и да ограничат изменението на климата чрез по-ефективно използване на ресурсите и опазване на природата.

[15-02-2024] В община Септември продължава да се предоставя социалната услуга „топъл обяд” по проект „Топъл обяд  в община Септември“, съгласно Договор BG05SFPR003-1.001-0014-С03, процедура  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“,  Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Осигурява се балансирано и здравословно хранене на 130 потребители,  които са жители на населените места в община Септември: гр.Септември, гр.Ветрен, с.Бошуля, с.Варвара, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Злокучене, с.Карабунар, с.Ковачево, с.Лозен, с.Семчиново, с.Симеоновец  от външна фирма изпълнител само в работни дни.

Във връзка с изпълнението на проект „Топъл обяд  в община Септември“ служители на Община Септември предоставят съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги. Помощ при попълване на документи към институции при необходимост, предоставяне на информирания   за опазване на околната среда.

[26-01-2024] В изпълнение на проект „Топъл обяд  в община Септември“ продължава да се предоставя „топъл обяд” на 130 потребители, съгласно Договор BG05SFPR003-1.001-0014-С03, процедура  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“,  Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Потребителите са жители на населените места в община Септември: гр.Септември, гр.Ветрен, с.Бошуля, с.Варвара, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Злокучене, с.Карабунар, с.Ковачево, с.Лозен, с.Семчиново, с.Симеоновец.

Осигурява се балансирано и здравословно хранене на лицата от целевите групи, съобразно изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене от външна фирма изпълнител  в работни дни.

Служители на Община Септември осъществяват съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги, помощ при попълване на документи към институции. Предоставяне на информирания   за опазване на околната среда с цел повишаване осведомеността на хората, че с действията си могат да променят хода на събитията и да ограничат изменението на климата чрез по-ефективно използване на ресурсите и опазване на природата.

[15-12-2023] Съгласно Договор BG05SFPR003-1.001-0014-С03 се предоставя „топъл обяд” на 130 потребители по проект „Топъл обяд  в община Септември“, процедура  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“,  Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Изготвя се седмично меню, което осигурява балансирано и здравословно хранене на лицата от целевите групи, съобразно изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.

Услугата „топъл обяд” се предоставя  само в работни дни  от  външна фирма изпълнител на жители на населените места в община Септември: гр.Септември, гр.Ветрен, с.Бошуля, с.Варвара, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Злокучене, с.Карабунар, с.Ковачево, с.Лозен, с.Семчиново, с.Симеоновец.

Във връзка с изпълнението на проект „Топъл обяд  в община Септември“ служители на Община Септември предоставят съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги. Помощ при попълване на документи към институции при необходимост, предоставяне на информирания   за опазване на околната среда.

[15-11-2023] Социалната услуга „топъл обяд” в Община Септември продължава да се предоставя по проект „Топъл обяд  в община Септември“, съгласно Договор BG05SFPR003-1.001-0014-С03, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“,  Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).  

Услугата се предоставя на 130 потребители  само в работни дни  от  външна фирма изпълнител, като се спазват принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене.

Осъществяват се съпътстващи мерки от служители на Община Септември, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги, помощ при попълване на документи към институции. Предоставяне на информирания   за опазване на околната среда с цел повишаване осведомеността на хората, че с действията си могат да променят хода на събитията и да ограничат изменението на климата чрез по-ефективно използване на ресурсите и опазване на природата.

[18-10-2023] В изпълнение на проект „Топъл обяд  в община Септември“ съгласно Договор BG05SFPR003-1.001-0014-С03, процедура  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“,  Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) се предоставя „топъл обяд” на 130 потребители, които са жители на населените места в община Септември: гр.Септември, гр.Ветрен, с.Бошуля, с.Варвара, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Злокучене, с.Карабунар, с.Ковачево, с.Лозен, с.Семчиново, с.Симеоновец.

Осигурява се балансирано и здравословно хранене на лицата от целевите групи, съобразно изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене от външна фирма изпълнител  в работни дни.

Във връзка с изпълнението на проект „Топъл обяд  в община Септември“ служители на Община Септември предоставят съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги. Помощ при попълване на документи към институции при необходимост, предоставяне на информирания   за опазване на околната среда.

[19-09-2023] В община Септември социалната услуга „топъл обяд” продължава да се  предоставя  по проект „Топъл обяд  в община Септември“, процедура  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“,  Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) в изпълнение на Договор BG05SFPR003-1.001-0014-С03.

Услугата се предоставя на 130 потребители,  които са жители на населените места в община Септември: гр.Септември, гр.Ветрен, с.Бошуля, с.Варвара, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Злокучене, с.Карабунар, с.Ковачево, с.Лозен, с.Семчиново, с.Симеоновец  от външна фирма изпълнител само в работни дни.

Служители на Община Септември осъществяват съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги, помощ при попълване на документи към институции. Предоставяне на информирания   за опазване на околната среда с цел повишаване осведомеността на хората, че с действията си могат да променят хода на събитията и да ограничат изменението на климата чрез по-ефективно използване на ресурсите и опазване на природата.

[10-08-2023] В изпълнение на Договор BG05SFPR003-1.001-0014-С03 по проект „Топъл обяд  в община Септември“, процедура  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“,  Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) се предоставя „топъл обяд” на 130 потребители.

Услугата „Топъл обяд“ се предоставя  само в работни дни  от  външна фирма изпълнител на 130 потребители,  които са жители на населените места в община Септември: гр.Септември, гр.Ветрен, с.Бошуля, с.Варвара, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Злокучене, с.Карабунар, с.Ковачево, с.Лозен, с.Семчиново, с.Симеоновец.

Във връзка с изпълнението на проект „Топъл обяд  в община Септември“ служители на Община Септември предоставят съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги. Помощ при попълване на документи към институции при необходимост, предоставяне на информирания   за опазване на околната среда.

Продължава приема на Заявления-декларации по проект „Топъл обяд  в община Септември“  в сградата на община Септември, етаж 2, стая 12.

[14-07-2023] Съгласно Договор BG05SFPR003-1.001-0014-С03 се предоставя „топъл обяд” на 130 потребители по проект „Топъл обяд  в община Септември“, процедура  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“,  Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Услугата „топъл обяд” се предоставя  само в работни дни  от  външна фирма изпълнител на 130 потребители,  които са жители на населените места в община Септември: гр.Септември, гр.Ветрен, с.Бошуля, с.Варвара, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Злокучене, с.Карабунар, с.Ковачево, с.Лозен, с.Семчиново, с.Симеоновец.

Във връзка с изпълнението на проект „Топъл обяд  в община Септември“ служители на Община Септември предоставят съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги. Помощ при попълване на документи към институции при необходимост, предоставяне на информирания   за опазване на околната среда.

[15-06-2023] Социалната услуга „топъл обяд” в Община Септември се предоставя на 130 потребители, които са жители на гр.Септември, гр.Ветрен, с.Бошуля, с.Варвара, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Злокучене, с.Карабунар, с.Ковачево, с.Лозен, с.Семчиново, с.Симеоновец по проект „Топъл обяд  в община Септември“, съгласно Договор BG05SFPR003-1.001-0014-С03, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“,  Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+),.  

Услугата „Топъл обяд“ се предоставя  само в работни дни  от  външна фирма изпълнител, като се спазват принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене, при стриктно спазване на строг хигиенен и дезинфекционен режим.

При съставяне на седмичното меню се използва „Сборник рецепти за заведенията за обществено хранене”.

Служители на Община Септември предоставят съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги, помощ при попълване на документи към институции, информирания за опазване на околната среда с цел повишаване осведомеността на хората, че с действията си могат да променят хода на събитията и да ограничат изменението на климата чрез по-ефективно използване на ресурсите и опазване на природата.

[18-05-2023] В изпълнение на проект „Топъл обяд  в община Септември“ съгласно Договор BG05SFPR003-1.001-0014-С03, процедура  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“,  Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) се предоставя „топъл обяд” на 130 потребители.

Изготвя се седмично меню, което осигурява балансирано и здравословно хранене на лицата от целевите групи, съобразно изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.

Услугата се предоставя на 130 потребители,  които са жители на населените места в община Септември: гр.Септември, гр.Ветрен, с.Бошуля, с.Варвара, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Злокучене, с.Карабунар, с.Ковачево, с.Лозен, с.Семчиново, с.Симеоновец  от външна фирма изпълнител само в работни дни.

Служители на Община Септември осъществяват съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги, помощ при попълване на документи към институции. Предоставяне на информирания   за опазване на околната среда с цел повишаване осведомеността на хората, че с действията си могат да променят хода на събитията и да ограничат изменението на климата чрез по-ефективно използване на ресурсите и опазване на природата.

[20-04-2023] В община Септември социалната услуга „топъл обяд” продължава да се  предоставя  в изпълнение на Договор BG05SFPR003-1.001-0014-С03 по проект „Топъл обяд  в община Септември“, процедура  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“,  Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Услугата „Топъл обяд“ се предоставя  само в работни дни  от  външна фирма изпълнител на 130 потребители,  които са жители на населените места в община Септември: гр.Септември, гр.Ветрен, с.Бошуля, с.Варвара, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Злокучене, с.Карабунар, с.Ковачево, с.Лозен, с.Семчиново, с.Симеоновец.

Осигурява се балансирано и здравословно хранене на лицата от целевите групи, съобразно изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.

Във връзка с изпълнението на проект „Топъл обяд  в община Септември“ служители на Община Септември предоставят съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги. Помощ при попълване на документи към институции при необходимост, предоставяне на информирания   за опазване на околната среда.

[15-03-2023] Съгласно Договор BG05SFPR003-1.001-0014-С03 по проект „Топъл обяд  в община Септември“, процедура  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“,  Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) в Община Септември се предоставя „топъл обяд” на 130 потребители.

Осигурява  се балансирано и здравословно хранене на 130 лица,  които са жители на населените места в община Септември: гр.Септември, гр.Ветрен, с.Бошуля, с.Варвара, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Злокучене, с.Карабунар, с.Ковачево, с.Лозен, с.Семчиново, с.Симеоновец.

Служители на Община Септември предоставят съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги, помощ при попълване на документи към институции. Предоставяне на информирания   за опазване на околната среда с цел повишаване осведомеността на хората, че с действията си могат да променят хода на събитията и да ограничат изменението на климата чрез по-ефективно използване на ресурсите и опазване на природата.

[17-02-2023] Социалната услуга „топъл обяд” в Община Септември се предоставя на 130 потребители, съгласно Договор BG05SFPR003-1.001-0014-С03 по проект „Топъл обяд  в община Септември“, процедура  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“,  Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Услугата „Топъл обяд“ се предоставя  само в работни дни  от  външна фирма изпълнител на 130 потребители,  които са жители на населените места в община Септември: гр.Септември, гр.Ветрен, с.Бошуля, с.Варвара, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Злокучене, с.Карабунар, с.Ковачево, с.Лозен, с.Семчиново, с.Симеоновец.

Изготвя се седмично меню, което осигурява балансирано и здравословно хранене на лицата от целевите групи, съобразно изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.

Във връзка с изпълнението на проект „Топъл обяд в условия на пандемията от Covid-19 в община Септември“ служители на Община Септември предоставят съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги, информирания за опазване на околната среда с цел повишаване осведомеността на хората, че с действията си могат да променят хода на събитията и да ограничат изменението на климата чрез по-ефективно използване на ресурсите и опазване на природата.

Помощ при попълване на документи към институции при необходимост.

[25-01-2023] Община Септември подписа допълнително споразумение с Агенцията за социално подпомагане по проект „Топъл обяд  в община Септември“, процедура  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“,  Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Общата сума на допустимите разходи  възлиза на 354 935,80 лв.

Срокът  за изпълнение на Договора е до 30.09.2025г.

Съгласно Договор BG05SFPR003-1.001-0014-С03 от 01.02.2023г. социалната услуга „топъл обяд” се  предоставя  само в работни дни от външна фирма изпълнител избран след проведена обществена поръчка на 130 потребители,  които са жители на гр.Септември, гр.Ветрен, с.Бошуля, с.Варвара, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Злокучене, с.Карабунар, с.Ковачево, с.Лозен, с.Семчиново, с.Симеоновец.

Осигурява се балансирано и здравословно хранене на лицата от целевите групи, съобразно изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.

Служители на Община Септември предоставят съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги, помощ при попълване на документи към институции. Предоставяне на информирания   за опазване на околната среда с цел повишаване осведомеността на хората, че с действията си могат да променят хода на събитията и да ограничат изменението на климата чрез по-ефективно използване на ресурсите и опазване на природата.

[16-12-2022] Община Септември в изпълнение на Договор BG05SFPR003-1.001-0014-С02, по проект „Топъл обяд  в община Септември“, процедура  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“,  Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), продължава да предоставя „топъл обяд”.

Услугата се предоставя на 126 потребители,  които са жители на населените места в община Септември: гр.Септември, гр.Ветрен, с.Бошуля, с.Варвара, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Злокучене, с.Карабунар, с.Ковачево, с.Лозен, с.Семчиново, с.Симеоновец  от външна фирма изпълнител само в работни дни.

Изготвя се седмично меню, което осигурява балансирано и здравословно хранене на лицата от целевите групи, съобразно изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.

Във връзка с изпълнението на проект „Топъл обяд  в община Септември“ служители на Община Септември предоставят съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги. Помощ при попълване на документи към институции при необходимост, предоставяне на информирания   за опазване на околната среда.

[23-11-2022] Община Септември подписа договор с Агенцията за социално подпомагане за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001-0014-С01, по проект „Топъл обяд  в община Септември“, процедура  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“,  Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).  

Общата сума на допустимите разходи  възлиза на 38 150,78 лв.

Срокът  за изпълнение на Договора е до 31.01.2023 г.

Услугата „Топъл обяд“ се предоставя само в работни дни  от  външна фирма изпълнител на 126 потребители,  които са жители на населените места в община Септември: гр.Септември, гр.Ветрен, с.Бошуля, с.Варвара, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Злокучене, с.Карабунар, с.Ковачево, с.Лозен, с.Семчиново, с.Симеоновец.

Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс на Европейския съюз.

[10-10-2022] В община Септември социалната услуга „топъл обяд”  се  предоставя на 126 потребители,  които са жители на гр.Септември, гр.Ветрен, с.Бошуля, с.Варвара, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Злокучене, с.Карабунар, с.Ковачево, с.Лозен, с.Семчиново, с.Симеоновец по проект „Топъл обяд  в община Септември“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“,  Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).  

Услугата „Топъл обяд“ се предоставя  само в работни дни  от  външна фирма изпълнител, като се спазват принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене, при стриктно спазване на строг хигиенен и дезинфекционен режим.

При съставяне на седмичното меню се използва „Сборник рецепти за заведенията за обществено хранене”.

Служители на Община Септември предоставят съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги, помощ при попълване на документи към институции.

Продължава приема на Заявления-декларации по проект „Топъл обяд  в община Септември“  в сградата на община Септември, етаж 2, стая 12.

[20-09-2022] Съобщение за прием на заявления по проект "Топъл обяд в община Септември "

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  11.06.2024                                                         Copyright   ©  2003 - 2024 Община Септември                                                                     webmaster