ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И РЕЖИМИ


 

Начало - Административни услуги и режими - Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

  Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
   
  Информация по чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г., в сила от 16.02.2019 г. във връзка с опростяване изискванията за представяне на някои официални документи в ЕС
   
 
  1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
 
  1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
 
  2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
 
  2016 Издаване на удостоверение за наследници
 
  2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
 
  2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
 
  2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
 
  2033 Възстановяване или промяна на име
 
  2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
 
  2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 
  2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
 
  2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
 
  2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
 
  2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
 
  2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
 
  2053 Припознаване на дете
 
  2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
 
  2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 
  2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
 
  2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
 
  2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 
  2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
 
  2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
 
  2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
 
  2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 
  2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
 
  2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
 
  2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение
 
  2109 Издаване на удостоверение за семейно положение
 
  2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
 
  2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
 
  2132 Промяна в актовете за гражданско състояние
 
  2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
 
  2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)
 
  2138 Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
 
 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  13.01.2020                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster