ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И РЕЖИМИ


 

Начало - Административни услуги и режими - Административно-технически услуги "Общинска собственост"

  Административно-технически услуги "Общинска собственост"
 
  2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
 
  2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
 
  1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
 
  2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
 
  2059 Издаване на заповед за изземване на имот
 
  2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
 
  2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка
 
 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

  Последна актуализация:  05.03.2021                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster