ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


 

Начало - Общински дейности - Устройство на територията - Обявления

ОБЯВЛЕНИЯ 2018

  Обявление във връзка със Заповед №49/04.12.2018 г. 
[дата на публикуване - 05.12.2018 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе  на  електропровод и водопровод за захранване на ПИ 11154.317.13 /стар ПИ 317013/, м.”Ала Тепе” в землище с. Виноградец
[дата на публикуване - 30.11.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №48/23.11.2018 г. 
[дата на публикуване - 27.11.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №47/22.11.2018 г. 
[дата на публикуване - 27.11.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №46/12.11.2018 г. 
[дата на публикуване - 12.11.2018 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе  на  електропровод, водопровод и оптична кабелна линия за захранване на ПИ 11154.231.82 /стар ПИ 231082/, м.”Красови ливади” в землище с. Виноградец
[дата на публикуване - 07.11.2018 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за определяне на трасе  пътен достъп от полски път  ПИ 66264.12.325 /стар ПИ 012325/ до ПИ 66264.13.27 /стар ПИ 013027/ и ПИ 66264.13.669 /стар ПИ 013669/ в м. Гермето, землище гр. Септември
[дата на публикуване - 07.11.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №45/05.11.2018 г. 
[дата на публикуване - 07.11.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №44/25.10.2018 г. 
[дата на публикуване - 29.10.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №43/25.10.2018 г. 
[дата на публикуване - 29.10.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1067/28.09.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.10.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1066/28.09.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.10.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №42/17.10.2018 г. 
[дата на публикуване - 19.10.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №41/17.10.2018 г. 
[дата на публикуване - 19.10.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №40/17.10.2018 г. 
[дата на публикуване - 19.10.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1048/31.08.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 28.09.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1047/31.08.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 28.09.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1046/31.08.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 28.09.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1045/31.08.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 28.09.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №ТУ-220/31.08.2018 г. на Областен управител на област Пазарджик 
[дата на публикуване - 05.09.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №39/20.08.2018 г. 
[дата на публикуване - 21.08.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №38/08.08.2018 г. 
[дата на публикуване - 08.08.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №37/08.08.2018 г. 
[дата на публикуване - 08.08.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1003/27.06.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.07.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №36/16.07.2018 г. 
[дата на публикуване - 17.07.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №35/10.07.2018 г. 
[дата на публикуване - 12.07.2018 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе на общински път от строителните граници на с. Злокучене до стопанския двор ''Фермата'' в землището на гр. Септември
[дата на публикуване - 27.06.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №34/20.06.2018 г. 
[дата на публикуване - 22.06.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №33/20.06.2018 г. 
[дата на публикуване - 22.06.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №32/20.06.2018 г. 
[дата на публикуване - 22.06.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №986/29.05.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.06.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №985/29.05.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.06.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №981/29.05.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.06.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №980/29.05.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.06.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №31/12.06.2018 г. 
[дата на публикуване - 13.06.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №30/12.06.2018 г. 
[дата на публикуване - 13.06.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №29/22.05.2018 г. 
[дата на публикуване - 31.05.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №28/22.05.2018 г. 
[дата на публикуване - 23.05.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №27/22.05.2018 г. 
[дата на публикуване - 23.05.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №962/27.04.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 23.05.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №961/27.04.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 23.05.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №959/27.04.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 23.05.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №26/16.05.2018 г. 
[дата на публикуване - 18.05.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №25/24.04.2018 г. 
[дата на публикуване - 24.04.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №950/28.03.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.04.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №949/28.03.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.04.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №948/28.03.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.04.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №24/11.04.2018 г. 
[дата на публикуване - 12.04.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №РД-02-15-22/27.03.2018 г.  на МРРБ 
[дата на публикуване - 04.04.2018 г.]

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  09.01.2023                                                         Copyright   ©  2003 - 2023 Община Септември                                                                     webmaster