Община Септември
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

АКТУАЛНО


Профил на купувача

Ковид-19

От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Плащане на местни данъци и такси

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

Преброяване 2021

Защита на личните данни

   [01-03-2024]

Актуално

Обявление във връзка с изработен проект проект ПУП - ПРЗ на имот с идентификатор 66264.23.721, м. „Ятъцитеа“ по КК на землище на гр. Септември  ... още >>

   [01-03-2024]

Актуално

Обявление във връзка с изработен проект ПУП - ПРЗ на имот с идентификатор 66264.21.590, м. „Кадийца“ по КК на землище на гр. Септември  ... още >>

   [29-02-2024]

Актуално

Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – ПП за трасе на кабелна линия от мачтов трафопост в имот 221.370 до ново ел. табло, монтирано пред имот 221.189 от плана на новообразуваните имоти от § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, с. Горно Вършило   ... още >>

   [29-02-2024]

Актуално

Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – ПП за трасе на кабелна линия СН от ТПЗ в имот с идентификатор 66202.19.15 в землище с. Семчиново до регулацията на с. Симеоновец  ... още >>

   [29-02-2024]

Актуално

Обявление във връзка с одобрен  ПУП - ПР за УПИ ХIV-290,  в кв. 12 по плана на с. Лозен  ... още >>

   [26-02-2024]

Актуално

Обявление във връзка сЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА  ... още >>

   [23-02-2024]

Актуално

Обява за проведено интервю на лични асистенти и тяхното класиране  ... още >>

   [22-02-2024]

Актуално

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР  ... още >>

   [22-02-2024]

Актуално

Обява за процедура по подбор на лични асистенти  ... още >>

   [21-02-2024]

Актуално

На вниманието на собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни, желаещи да наемат общински пасища за стопанската 2024 - 2025  - ПУБЛИКУВАН Е КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ  ... още >>

   [21-02-2024]

Актуално

Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – ПП за трасе на обслужващ път до ПИ 67009.19.33 в м. Вакарелката по КК на землище с. Славовица  ... още >>


АРХИВ


Фотогалерия

Фотогалерия

Археологически

музей

Археологичести музей

Музей
"Ал. Стамболийски"

Къща-музей "Александър Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Паметник Илия Минев

Вилата
Ракитово

Вилата Ракитово

Денонощен телефон за сигнали за екологични замърсявания
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 

 

 

Бързи връзки
 Наредби  Култура  Културен календар
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
 
  Последна актуализация:  01.03.2024                                                         Copyright   ©  2003 - 2024 Община Септември                                                                     webmaster