Община Септември
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

АКТУАЛНО


Профил на купувача

Ковид-19

От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Плащане на местни данъци и такси

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

Преброяване 2021

Защита на личните данни

   [11-12-2023]

Актуално

МИГ Белово, Септември, Велинград ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“   ... още >>

   [11-12-2023]

Актуално

МИГ Белово, Септември, Велинград ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“   ... още >>

   [08-12-2023]

Актуално

Обявление във връзка със Заповед на кмета  ... още >>

   [07-12-2023]

Актуално

ОбявлениЯ във връзка със ЗаповедИ на кмета  ... още >>

   [06-12-2023]

Актуално

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността директор на ДГ "СЛЪНЧЕВО ДЕТСТВО" - С. ВЕТРЕН ДОЛ ... още >>

   [01-12-2023]

Актуално

Обявление във връзка с издадена заповед №66 от 02.11.2023 г. за одобрен проект ПУП - ПРЗ на имот с идентификатор 66264.11.331, м. „Адата“ по КК на землище на гр.Септември, общ. Септември ... още >>

   [27-11-2023]

Актуално

Уведомление за инвестиционно предложение от "ВИП 2012" ЕООД   ... още >>

   [27-11-2023]

Актуално

Обявление във връзка с одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 66439.5.114 по КК на землище на с. Симеоновец  ... още >>

   [27-11-2023]

Актуално

Обявление във връзка със Заповед на кмета  ... още >>

   [23-11-2023]

Актуално

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ИМОТИ В ЗЕМЛИЩАТА НА С. БОШУЛЯ, С. ГОРНО ВЪРШИЛО И ГР. СЕПТЕМВРИ   ... още >>

   [23-11-2023]

Актуално

Обявление във връзка със Заповед на кмета  ... още >>


АРХИВ


Фотогалерия

Фотогалерия

Археологически

музей

Археологичести музей

Музей
"Ал. Стамболийски"

Къща-музей "Александър Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Паметник Илия Минев

Вилата
Ракитово

Вилата Ракитово

Денонощен телефон за сигнали за екологични замърсявания
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 

 

 

Бързи връзки
 Наредби  Култура  Културен календар
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
 
  Последна актуализация:  11.12.2023                                                         Copyright   ©  2003 - 2023 Община Септември                                                                     webmaster