Община Септември
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

АКТУАЛНО


Профил на купувача

Ковид-19

От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Плащане на местни данъци и такси

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

Преброяване 2021

Защита на личните данни

   [22-03-2023]

Актуално

Публичен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на общински поземлен имот, публична общинска собственост на 06.04.2023 ... още >>

   [15-03-2023]

Актуално

ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ"   ... още >>

   [15-03-2023]

Актуално

МИГ Белово, Септември, Велинград ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“  ... още >>

   [10-03-2023]

Актуално

Протокол за преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Септември за 2022... още >>

   [10-03-2023]

Актуално

Обявление във връзка с изработен проект ПУП - ПР за УПИ ІІІ-85 в кв. 22 по плана на с. Симеоновец... още >>

   [06-03-2023]

Актуално

ОБЯВЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА... още >>

   [24-02-2023]

Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА... още >>

   [23-02-2023]

Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА... още >>

   [21-02-2023]

Актуално

Комплект документи, които трябва да подадат до 10 март собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, желаещи да наемат общински пасища, мери и ливади ... още >>

   [21-02-2023]

Актуално

СПИСЪЦИ НА ОБЩИНСКИТЕ ЛИВАДИ, ПАСИЩА И МЕРИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2023-2024 ГОДИНА... още >>

   [21-02-2023]

Актуално

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША ЗА 2023-2024 ГОДИНА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ... още >>

   [20-02-2023]

Актуално

ОБЯВЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РешениЯ на Общински съвет - Септември... още >>


АРХИВ


Фотогалерия

Фотогалерия

Археологически

музей

Археологичести музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Къща-музей "Александър Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Паметник Илия Минев

Вилата
Ракитово

Вилата Ракитово

Денонощен телефон за сигнали за екологични замърсявания
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 

 

 

Бързи връзки
 Наредби  Култура  Културен календар
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
 
  Последна актуализация:  22.03.2023                                                         Copyright   ©  2003 - 2023 Община Септември                                                                     webmaster