Община Септември
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

АКТУАЛНО


Профил на купувача

Ковид-19

От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Плащане на местни данъци и такси

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

Преброяване 2021

Защита на личните данни

   [01-06-2023]

Актуално

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИ, ДЕЗИНСЕКЦИОННИ И ДЕЗАКАРИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ... още >>

   [29-05-2023]

Актуално

МИГ – Белово, Септември Велинград кани всички заинтересовани лица да вземат участие в информационни срещи и се включат в процеса на разработване и бъдещото прилагане на  Стратегия за водено от общностите местно развитие за новия програмен период 2021-2027 г. ... още >>

   [23-05-2023]

Актуално

Обявление във връзка с одобрен ПУП със заповед № 28/19.04.2023 год. на Кмета на община Септември, обл.Пазарджик,  за УПИ  XIII-463 и XIV-463 в  кв. 41 по плана на с. ЛозеН ... още >>

   [22-05-2023]

Актуално

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ОБЯВЯВА КОНКУРС За възлагане управлението на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР i - сЕПТЕМВРИ" еоод ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ... още >>

   [19-05-2023]

Актуално

ОБЯВЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ... още >>

   [18-05-2023]

Актуално

ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ"... още >>

   [18-05-2023]

Актуално

ПОКАНА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОУЧВАНЕ И ПРЕДСТОЯЩИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И ОБУЧЕНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД... още >>

   [17-05-2023]

Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА... още >>

   [17-05-2023]

Актуално

Заповед №814/17.05.2023 г. за ЗАЛИЧАВАНЕ НА адресни регистрации ... още >>

   [12-05-2023]

Актуално

Решение №ПК-14-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на част от земеделска земя за неземеделски нужди и оБособяване на УПИ с предназначение за ... още >>

   [11-05-2023]

Актуално

Заповед №747/10.05.2023 г. за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР за извършени адресни регистрации ... още >>


АРХИВ


Фотогалерия

Фотогалерия

Археологически

музей

Археологичести музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Къща-музей "Александър Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Паметник Илия Минев

Вилата
Ракитово

Вилата Ракитово

Денонощен телефон за сигнали за екологични замърсявания
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 

 

 

Бързи връзки
 Наредби  Култура  Културен календар
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
 
  Последна актуализация:  01.06.2023                                                         Copyright   ©  2003 - 2023 Община Септември                                                                     webmaster