Община Септември
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

АКТУАЛНО


Профил на купувача

Ковид-19

От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Плащане на местни данъци и такси

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

Преброяване 2021

Защита на личните данни

   [18-07-2024]

Актуално

Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – ПП за трасе на общински път обхващащ имоти с идентификатори 10820.32.222, 10820.32.238 и част от имот 10820.32.240 по КК на землището на гр. Ветрен, от полски път и пасище в общински път   ... още >>

   [18-07-2024]

Актуално

Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – ПП за трасе на общински път обхващащ имоти с идентификатори 10820.13.752, 10820.13.751, 10820.13.688, 10820.13.759, 10820.13.716, 10820.13.715, 10820.13.700, 10820.13.699 и 10820.13.698 и части от имоти 10820.13.690, 10820.13.718 и 10820.13.719 по КК на землищЕ ... още >>

   [17-07-2024]

Актуално

ДБТ - СЕПТЕМВРИ Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на Програми и насърчителни Мерки (за заетост или за обучение и заетост) по ЗНЗ към дата 12.07.2024 г.   ... още >>

   [12-07-2024]

Актуално

ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ"   ... още >>

   [11-07-2024]

Актуално

ОбявлениЕ във връзка сЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА   ... още >>

   [11-07-2024]

Актуално

Обява за проведено интервю на лични асистенти и тяхното класиранеи   ... още >>

   [10-07-2024]

Актуално

Обява за процедура по подбор на лични асистенти   ... още >>

   [05-07-2024]

Актуално

Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води за обект "Насаждения от ябълки, вишни, ягоди, къпини, касис, бодливо грозде и слънчоглед", с. Карабунар, общ. Септември    ... още >>

   [05-07-2024]

Актуално

Обявление от МОСВ за изготвен проект на Заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000578 "Река Марица"   ... още >>

   [05-07-2024]

Актуално

Обявление във връзка с изготвен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-487 и УПИ ХV-488,489,491 в кв. 57 по плана на с. Варвара ... още >>

   [05-07-2024]

Актуално

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ... още >>

   [04-07-2024]

Актуално

ПРОЕКТ "ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА КМЕТСТВО С. ЛОЗЕН, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ"   ... още >>

 


АРХИВ


Фотогалерия

Фотогалерия

Археологически

музей

Археологичести музей

Музей
"Ал. Стамболийски"

Къща-музей "Александър Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Паметник Илия Минев

Вилата
Ракитово

Вилата Ракитово

Денонощен телефон за сигнали за екологични замърсявания
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 

 

 

Бързи връзки
 Наредби  Култура  Културен календар
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
 
  Последна актуализация:  18.07.2024                                                         Copyright   ©  2003 - 2024 Община Септември                                                                     webmaster