ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


 

Начало - Общински дейности - Устройство на територията - Обявления

ОБЯВЛЕНИЯ 2019

  Обявление във връзка със Заповед №36/20.12.2019 г. 
[дата на публикуване - 20.12.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №20/28.11.2019 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.12.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №19/28.11.2019 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.12.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №35/05.11.2019 г. 
[дата на публикуване - 06.11.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №34/29.10.2019 г. 
[дата на публикуване - 31.10.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №33/23.10.2019 г. 
[дата на публикуване - 24.10.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №32/14.10.2019 г. 
[дата на публикуване - 14.10.2019 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе на електропровод, захранващ имот с идентификатор 66264.11.669 в. м.”Адата” по КК на землище гр. Септември
[дата на публикуване - 14.10.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №31/11.10.2019 г. 
[дата на публикуване - 11.10.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №30/01.10.2019 г. 
[дата на публикуване - 01.10.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №29/25.09.2019 г. 
[дата на публикуване - 26.09.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1312/26.08.2019 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.09.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №28/04.09.2019 г. 
[дата на публикуване - 04.09.2019 г.]

  Обявление във връзка с изготвен „План на новообразуваните имоти” на имотите на ползвателите и на бившите собственици на зоната по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ по КВС на землище с. Горно Вършило, община Септември, за ПИ с номера по КВС и идентификатор по КККР
[дата на публикуване - 04.09.2019 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за обект „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп” - трасе  на газопровод и на елементите на обслужващата техническа инфраструктура
[дата на публикуване - 02.09.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №26/28.08.2019 г. 
[дата на публикуване - 29.08.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №25/28.08.2019 г. 
[дата на публикуване - 29.08.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №24/28.08.2019 г. 
[дата на публикуване - 29.08.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1296/31.07.2019 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.08.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №23/09.08.2019 г. 
[дата на публикуване - 09.08.2019 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе на общински път  от  новопроектиран гробищен парк в м. „Кошуел 1” в землището на гр. Септември
[дата на публикуване - 09.08.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №22/02.08.2019 г. 
[дата на публикуване - 02.08.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №21/24.07.2019 г. 
[дата на публикуване - 24.07.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №20/18.07.2019 г. 
[дата на публикуване - 18.07.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1281/26.06.2019 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 17.07.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1280/26.06.2019 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 17.07.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №19/12.07.2019 г. 
[дата на публикуване - 15.07.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №18/10.07.2019 г. 
[дата на публикуване - 10.07.2019 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе на пътен достъп от имот с идентификатор 10104.288.453 до нов трафопост в имот 10104.385.10 по КК на землище с. Варвара
[дата на публикуване - 03.07.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №17/20.06.2019 г. 
[дата на публикуване - 21.06.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1265/29.05.2019 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 18.06.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1264/29.05.2019 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 18.06.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1259/29.05.2019 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 18.06.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №16/12.06.2019 г. 
[дата на публикуване - 13.06.2019 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на общински път от път ІІ-84 Звъничево – Ветрен дол до път III-3706 Паталеница – Ветрен дол 
[дата на публикуване - 05.06.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №15/05.06.2019 г. 
[дата на публикуване - 05.06.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №14/29.05.2019 г. 
[дата на публикуване - 30.05.2019 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод СН от ТП „4“ в с. Ковачево до БКТП „2“ в с. Злокучене
[дата на публикуване - 13.05.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №13/23.04.2019 г. 
[дата на публикуване - 24.04.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №12/22.04.2019 г. 
[дата на публикуване - 22.04.2019 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе  на  електропровод 20 kv. захранващи нов трафопост  в ПИ 10104.385.10, землище Варвара
[дата на публикуване - 17.04.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1226/26.03.2019 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 15.04.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1225/26.03.2019 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 15.04.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №11/10.04.2019 г. 
[дата на публикуване - 12.04.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №10/29.03.2019 г. 
[дата на публикуване - 01.04.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №09/29.03.2019 г. 
[дата на публикуване - 01.04.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №08/29.03.2019 г. 
[дата на публикуване - 01.04.2019 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе  на  електропровод за захранване на имот с идентификатор  05949.10.36 , м. Туповица  в землището на с. Бошуля
[дата на публикуване - 28.03.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1186/27.02.2019 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.03.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1185/27.02.2019 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.03.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №07/21.03.2019 г. 
[дата на публикуване - 25.03.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №06/21.03.2019 г. 
[дата на публикуване - 25.03.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №05/21.03.2019 г. 
[дата на публикуване - 25.03.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №04/21.03.2019 г. 
[дата на публикуване - 25.03.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №03/07.03.2019 г. 
[дата на публикуване - 08.03.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №02/07.03.2019 г. 
[дата на публикуване - 08.03.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1159/30.01.2019 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 21.02.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1139/29.11.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 23.01.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №01/08.01.2019 г. 
[дата на публикуване - 09.01.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1124/29.11.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 09.01.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1123/29.11.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 09.01.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1120/29.11.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 09.01.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1118/29.11.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 09.01.2019 г.]

 

ОБЯВЛЕНИЯ 2018

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  09.01.2023                                                         Copyright   ©  2003 - 2023 Община Септември                                                                     webmaster