ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


 

Начало - Общински дейности - Устройство на територията - Обявления

ОБЯВЛЕНИЯ 2022

  Обявление във връзка със Заповед №61/23.12.2022 г. 
[дата на публикуване - 29.12.2022 г.]

Обявление във връзка с Решение №993/30.11.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 23.12.2022 г.]

Обявление във връзка с Решение №992/30.11.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 23.12.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №60/15.12.2022 г. 
[дата на публикуване - 16.12.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №59/15.12.2022 г. 
[дата на публикуване - 16.12.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №58/15.12.2022 г. 
[дата на публикуване - 16.12.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №55/07.12.2022 г. 
[дата на публикуване - 08.12.2022 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПРОЕКТ: ПУП- ПРЗ за имот с идентификатор 67009.19.33 и отреждането му в нов УПИ- І-33- „Център за възстановяване и рехабилитация”, землището на с. Славовица, общ. Септември, местност „Вакарелката” 
[дата на публикуване - 28.11.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №54/23.11.2022 г. 
[дата на публикуване - 23.11.2022 г.]

Обявление във връзка с Решение №944/28.09.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.10.2022 г.]

  Обявление във връзка с издадена заповед относно ПУП-ПРЗ на имот 16732.112.11 и отреждането му в УПИ I - 11 - Къща за гости, землище на с. Горно Вършило 
[дата на публикуване - 18.11.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №53/16.11.2022 г. 
[дата на публикуване - 18.11.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №52/16.11.2022 г. 
[дата на публикуване - 18.11.2022 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП ПРЗ за ПИ с идентификатор 10104.327.11 в местността „ Баривици” с. Варвара, общ. Септември  за промяна на предназначението от земеделска земя в УПИ І- 11 за бензиностанция, търговска дейност, услуги и изградена яма
[дата на публикуване - 07.11.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №51/31.10.2022 г. 
[дата на публикуване - 01.11.2022 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на поливен водопровод, захранващ имот с идентификатор 10851.18.23 по КККР на землище с. Ветрен дол
[дата на публикуване - 27.10.2022 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на електропровод СН от съществуващо трасе в ПИ 66264.21.1117 по КК на землище гр.Септември до регулацията на гр.Септември 
[дата на публикуване - 26.10.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №50/20.10.2022 г. 
[дата на публикуване - 21.10.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №49/20.10.2022 г. 
[дата на публикуване - 21.10.2022 г.]

  Съобщение  във връзка с изработен проект за частично изменение  на ПУП - ПЗ на УПИ ХІV-За битов комбинат, сграда на градска търговия, младежки клуб, летен ресторант, подземен гараж в кв.187 по плана на гр.Септември
[
дата на публикуване - 20.10.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №944/28.09.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.10.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №943/28.09.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.10.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №942/28.09.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.10.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №941/28.09.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.10.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №940/28.09.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.10.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №939/28.09.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.10.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №938/28.09.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.10.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №937/28.09.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.10.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №48/13.10.2022 г. 
[дата на публикуване - 14.10.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №47/13.10.2022 г. 
[дата на публикуване - 14.10.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №46/13.10.2022 г. 
[дата на публикуване - 14.10.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №45/13.10.2022 г. 
[дата на публикуване - 14.10.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №44/13.10.2022 г. 
[дата на публикуване - 14.10.2022 г.]

  Съобщение  във връзка с издадена заповед за имот 221.192 в м. "Бръндева воденица" в землището на с. Горно Вършило
[
дата на публикуване - 07.10.2022 г.]

  Съобщение  във връзка с издадена заповед за имот 221.196 в м. "Бръндева воденица" в землището на с. Горно Вършило
[
дата на публикуване - 07.10.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №43/28.09.2022 г. 
[дата на публикуване - 06.10.2022 г.]

  Съобщение  във връзка с одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ 954 в кв. 75 по плана на гр. Септември
[
дата на публикуване - 06.10.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №42/28.09.2022 г. 
[дата на публикуване - 29.09.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №907/30.08.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 21.09.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №41/14.09.2022 г. 
[дата на публикуване - 16.09.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №40/09.09.2022 г. 
[дата на публикуване - 12.09.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №39/09.09.2022 г. 
[дата на публикуване - 12.09.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №38/26.08.2022 г. 
[дата на публикуване - 01.09.2022 г.]

  Съобщение  във връзка с изготвен проект за ПУП-ПРЗ на имот ПИ 16732.112.11 и отреждането му в УПИ - I - II - Къща за гости, землище на с. Горно Вършило
[
дата на публикуване - 29.08.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №37/26.08.2022 г. 
[дата на публикуване - 26.08.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №36/17.08.2022 г. 
[дата на публикуване - 17.08.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №869/22.07.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 17.08.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №867/22.07.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 17.08.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №35/28.07.2022 г. 
[дата на публикуване - 29.07.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №847/28.06.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 22.07.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №34/20.07.2022 г. 
[дата на публикуване - 20.07.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №33/20.07.2022 г. 
[дата на публикуване - 20.07.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №32/20.07.2022 г. 
[дата на публикуване - 20.07.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №31/11.07.2022 г. 
[дата на публикуване - 12.07.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №30/11.07.2022 г. 
[дата на публикуване - 12.07.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №29/11.07.2022 г. 
[дата на публикуване - 12.07.2022 г.]

  Съобщение  във връзка с одобрен със Заповед №23/27.04.2022 г. на Кмета на Община Септември проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 10851.8.66, 10851.8.67 и 10851.8.477 в м. „Алъ Пара“, землище на с. Ветрен
[дата на публикуване - 30.06.2022 г.]

  Съобщение  във връзка с одобрен със Заповед № 14/28.02.2022 г. на Кмета на Община Септември проект за ПУП-ПЗ за частично изменение на устройствена зона на ПИ с идентификатори 10851.7.39 и 10851.7.58 от „Жм“ /жилищна с малка височина/ в „СмФ“ /смесена многофункционална“ в местност „Велчова черника“ по КККР землище с. Ветрен дол
[дата на публикуване - 30.06.2022 г.]

  Съобщение  във връзка с изготвен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ V-260, УПИ VI-259,УПИ XII-260,УПИ VIII-455 и УПИ XI-455 в кв. 26 по плана на с. Симеоновец
[
дата на публикуване - 28.06.2022 г.]

  Съобщение  във връзка с изработен проект за частично изменение  на ПУП - ПР на УПИ І-698, ІІ-698 и ІІІ-698 в кв. 38 и улица с осови точки 130-130а по плана на гр. Септември
[дата на публикуване - 23.06.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №28/22.06.2022 г. 
[дата на публикуване - 23.06.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №27/22.06.2022 г. 
[дата на публикуване - 23.06.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №26/22.06.2022 г. 
[дата на публикуване - 23.06.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №25/16.06.2022 г. 
[дата на публикуване - 17.06.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №24/02.06.2022 г. 
[дата на публикуване - 03.06.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №23/26.05.2022 г. 
[дата на публикуване - 27.05.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №22/26.05.2022 г. 
[дата на публикуване - 27.05.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №21/25.05.2022 г. 
[дата на публикуване - 25.05.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №815/28.04.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.05.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №814/28.04.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.05.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №813/28.04.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.05.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №812/28.04.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.05.2022 г.]

  Съобщение  във връзка с одобрен със Заповед № 13/28.02.2022 г. на Кмета на Община Септемврипроект за ПУП-ПРЗ за имот 66439.4.90 в м. „Тус тепе” в землището на с. Симеоновец
[дата на публикуване - 20.05.2022 г.]

  Съобщение  във връзка с изработен проект за частично изменение  на ПУП - ПР на УПИ V-1849 и VI-1849 в кв. 169 по плана на гр. Септември
[дата на публикуване - 13.05.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №20/12.05.2022 г. 
[дата на публикуване - 13.05.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №19/12.05.2022 г. 
[дата на публикуване - 13.05.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №18/04.05.2022 г. 
[дата на публикуване - 05.05.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №17/04.05.2022 г. 
[дата на публикуване - 05.05.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №16/04.05.2022 г. 
[дата на публикуване - 05.05.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №15/04.05.2022 г. 
[дата на публикуване - 05.05.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №14/28.04.2022 г. 
[дата на публикуване - 29.04.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №797/31.03.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 29.04.2022 г.]

  Обявление във връзка с одобрен със Заповед №16 от 08.03.2022 г. на Кмета на община Септември проект за частично изменение  на ПУП - ПР на УПИ V-176 и VI-176 в кв. 11 по плана на гр. Септември
[дата на публикуване - 13.04.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №13/25.03.2022 г. 
[дата на публикуване - 28.03.2022 г.]

  Обявление във връзка с одобрен със Заповед №47/16.12.2021 г. на Кмета на Община Септември проект за частично изменение на ПУП-ПР за ПИ 10851.482.412 „За производство и складова дейност“ в м. „ТКЗС“ Стопански двор по КККР на землище с. Ветрен дол
[дата на публикуване - 22.03.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №774/24.02.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 21.03.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №773/24.02.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 21.03.2022 г.]

  Обявление във връзка с одобрен със Заповед №11 от 11.02.2022 г. на Кмета на община Септември проект за частично изменение  на ПУП - ПРЗ на ПИ №818, попадащ в изолационна зеленина по плана на гр.Септември
[дата на публикуване - 14.03.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №12/08.03.2022 г. 
[дата на публикуване - 10.03.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №11/08.03.2022 г. 
[дата на публикуване - 10.03.2022 г.]

  Обявление във връзка с одобрен със Заповед № 02/19.01.2022 г. на Кмета на Община Септември проект за изменение на плана за регулация и застрояване за имоти УПИ VIII-114 и УПИ Х-114 в кв. 19 по плана на с. Ветрен дол
[дата на публикуване - 08.03.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №10/07.03.2022 г. 
[дата на публикуване - 07.03.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №9/02.03.2022 г. 
[дата на публикуване - 04.03.2022 г.]

  Обявление във връзка с одобрен със Заповед №11 от 11.02.2022 г. на Кмета на община Септември проект за частично изменение  на ПУП - ПРЗ на ПИ №818, попадащ в изолационна зеленина по плана на гр.Септември
[дата на публикуване - 18.02.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №8/17.02.2022 г. 
[дата на публикуване - 17.02.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №7/17.02.2022 г. 
[дата на публикуване - 17.02.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №759/27.01.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 16.02.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №758/27.01.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 16.02.2022 г.]

  Обявление във връзка с изготвен проект за частично изменение на ПУП - ПР на ПИ №176, за който се отреждат УПИ V-176 и VІ-176 в кв. 11 по плана на гр.Септември
[дата на публикуване - 09.02.2022 г.]

  Обявление във връзка с одобрен със Заповед №01/12.01.2022 г. на Кмета на община Септември, обл. Пазарджик проект за частично изменение  на ПУП - ПРЗ на част от УПИ ХІІІ-Ремонтна работилница в кв. 125 по плана на гр.Септември
[дата на публикуване - 09.02.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №6/07.02.2022 г. 
[дата на публикуване - 09.02.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №5/27.01.2022 г. 
[дата на публикуване - 28.01.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №731/30.12.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 26.01.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №4/20.01.2022 г. 
[дата на публикуване - 21.01.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №3/19.01.2022 г. 
[дата на публикуване - 20.01.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №2/19.01.2022 г. 
[дата на публикуване - 20.01.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №1/19.01.2022 г. 
[дата на публикуване - 20.01.2022 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за ПУП-ПРЗ за имот 66439.4.90 в м. „Тус тепе” в землището на с. Симеоновец
[дата на публикуване - 14.01.2022 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за ПУП-ПЗ за частично изменение на устройствена зона на ПИ с идентификатори 10851.7.39 и 10851.7.58 от „Жм“ /жилищна с малка височина/ в „СмФ“ /смесена многофункционална“ в местност „Велчова черника“ по КККР землище с. Ветрен дол
[дата на публикуване - 06.01.2022 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 10851.8.66, 10851.8.67 и 10851.8.477 в м. „Алъ Пара“, землище на с. Ветрен дол
[дата на публикуване - 06.01.2022 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение  на ПУП - ПРЗ на ПИ №818, попадащ в изолационна зеленина по плана на гр.Септември, с който за имота се обособява нов УПИ І-818 в нов квартал 191 в устройствена зона „Жм”
[дата на публикуване - 06.01.2022 г.]

  Обявление във връзка с одобрен със Заповед №29/20.08.2021 г. на Кмета на община Септември, обл. Пазарджик  ПУП - ПРЗ на имот с идентификатор 31214.15.199 в м. "Герена", землище  с. Злокучене
[дата на публикуване - 05.01.2022 г.]

 

ОБЯВЛЕНИЯ 2021

ОБЯВЛЕНИЯ 2020

ОБЯВЛЕНИЯ 2019

ОБЯВЛЕНИЯ 2018

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  09.01.2023                                                         Copyright   ©  2003 - 2023 Община Септември                                                                     webmaster